Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Kan ik een follow-up nieuwsbrief verzenden naar alle ontvangers die de vorige nieuwsbrief niet hebben geopend?

Ja, dat is zeker mogelijk. Hiervoor ga je als volgt te werk.

Ga in het ontvangersbereik naar “Actieve ontvangers”, dan "Geavanceerd zoeken", dan "Ontvangers die aan alle van de volgende voorwaarden voldoen:", dan "Heeft ontvangen" en selecteer tenslotte de gewenste nieuwsbrief.

Selecteer dan plus "Andere voorwaarden".

Als tweede voorwaarde selecteer je in het dropdown menu "Heeft niet geopend" en selecteer daarna dezelfde nieuwsbrief.

Na het instellen van de zoekparameters klik je op "Zoeken".

Een voorbeeld:

Nu heb je alle geadresseerden geselecteerd die de desbetreffende nieuwsbrief wel hebben ontvangen, maar nog niet hebben geopend. Deze ontvangers kunnen nu worden opgeslagen in een nieuwe groep, en vervolgens voor een volgende nieuwsbrief verzending worden gebruikt.