Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Hoe zet ik de SugarCRM verbinding op?

1. De beveiligingsrol instellen

Om de SugarCRM API te kunnen gebruiken moet u de volgende toegang hebben voor de veiligheidsfunctie:
"Target lists" moeten als "enabled" worden ingevoerd.

SugarCRM - Sicherheitsrolle einrichten

2. Een OAuth Key aanmaken
Belangrijk: Deze stap is alleen nodig voor Sugar v7. Voor de authenticatie van Sugar v7 is een OAuth2 sleutel nodig. Om een OAuth2 Key aan te maken, gaat u naar "Beheerinstellingen" en klikt u op OAuth-toetsen onder "Systeemdisplayboard".

OAuth Key ErstellenU kunt een nieuwe sleutel aanmaken door op de vervolgkeuzelink te klikken en vervolgens "OAuth Key aanmaken" te klikken.

OAuth Key erstellen

Selecteer OAuth 2.0 in de OAuth-versie en voer de gewenste gegevens in. Noteer de Consumer Key enConsumer Key, u heeft deze gegevens later nodig. Selecteer vervolgens "Opslaan".

OAuth Key generieren

3. Interface voor nieuwsletter2Go instellen
Om SugarCRM integratie in te stellen meldt u zich aan met uw Newsletter2Go account. Klik in het menu op Account en vervolgens op Integraties. 

├ťbersicht Intergrationen

Klik nu op de integratie SugarCRM in de lijst of selecteer de SugarCRM interface die u reeds in de actieve integraties hebt aangemaakt.

sugarCRM Einrichtung

Voer vervolgens de URL in op uw CRM-systeem, uw SugarCRM gebruikersnaam en wachtwoord, evenals de "Consumer Key" en "Consumer Secret". U kunt de integratie testen door op de knop "Test access data" te klikken.
U heeft nu de interface met succes ingesteld. Gefeliciteerd!
4. Ontvangers synchroniseren
De volgende ontvangergroepen kunnen worden gesynchroniseerd met de SugarCRM integratie:
 • Contacts
 • Accounts
 • Leads
 • Targetlist
De volgende gegevens kunnen van Newsletter2Go naar SugarCRM worden overgedragen via de integratie:
 • Nieuwsbrief afmeldingen
 • Gebouncte e-mailadressen
Momenteel kunnen de volgende ontvangervelden gesynchroniseerd worden:
 • ID
 • Name
 • Date entered
 • Date modified
 • User modified ID
 • Created by
 • Created by name
 • Description
 • Assigned to
 • Assigned to (name)
 • Team count
 • Team names
 • Emails
 • Email 1
 • Email 2
 • Email 1 invalid
 • Email 1 opt out
 • Email 1 nonprimary
 • Salutation
 • First name
 • Last name
 • Full name
 • Title
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Do not call
 • Home phone
 • Mobile phone
 • Work phone
 • Other phone
 • Fax phone
 • Primary street address
 • Primary street address 2
 • Primary street address 3
 • Primary city address
 • Primary state address
 • Primary address postcode
 • Primary country address
 • Alt street address
 • Alt street address 2
 • Alt street address 3
 • Alt city address
 • Alt state address
 • Alt address postcode
 • Alt country address
 • Assistant
 • Assistant phone
 • Picture Hash
 • Email and name 1
 • Lead source
 • Lead source description
 • Account name
 • Account id
 • DNB Principal id
 • Opportunity role fields
 • Opportunity role
 • Opportunity role id
 • Reports to (Id)
 • Reports to (Name)
 • Birthdate
 • Portal name
 • Portal active
 • Portal password
 • Portal password 1
 • Portal App
 • Preferred language
 • Campaign (Id)
 • Campaign (Name)
 • Call accept status fields
 • Meeting accept status fields
 • Accept status (Id)
 • Accept status (Name)
 • Accept status (Calls)
 • Accept status (Meetings)
 • Sync to Mail Client
 • Marketo Sync
 • Marketo Id
 • Marketo Lead Score
 • deptcat_c
 • Deleted
 • User favourites
 • Status
 • Status description
 • Contact (Id)
 • Contact (Name)
 • Opportunity Id
 • Opportunity name
 • Opportunity amount
 • Web to load email 1
 • Web to load email 2
 • Web to load email opt out
 • Industry
 • Annual revenue
 • Account type
 • Billing street address
 • Billing street address 2
 • Billing street address 3
 • Billing city address
 • Billing state address
 • Billing address postcode
 • Billing country address
 • Shipping street address
 • Shipping street address 2
 • Shipping street address 3
 • Shipping city address
 • Shipping state address
 • Shipping address postcode
 • Shipping country address
 • Rating
 • Phone office
 • Phone alternate
 • Website
 • Ownership
 • employees
 • Ticker symbol
 • Parent Id
 • SIC Code
 • DUNS Number