Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

De meest voorkomende problemen bij het opzetten van Magento

De volgende informatie is belangrijk voor het oplossen van problemen:

  1. Welke versie gebruikt uw shop?
  2. Welke versie van onze plug-in is geïnstalleerd?

Mogelijke foutmeldingen en voorgestelde oplossingen:


1) Foutmelding: HTTP-status "403" en antwoord altijd "access denied"

Voorgestelde oplossing(1): (apache server)

De Magento API antwoordt altijd met 403 (invalid auth/bad request) waarbij de foutmelding "access denied" getoond wordt.

Controleer of de headers_module is ingeschakeld in uw Apache. U kunt dit ook zien in uw apache.conf (onder /etc/apache2/), er moet een gelijkaardige invoer zijn:

LoadModule headers_module /usr/lib/apache2/modules/mod_headers.so <br>

of in de directory /ect/apache2/mods-abled/ moet het bestand headers.so bestaan http://serverfault.com/questions/464319/enabling-mod-headers-on-apache2

Voorgestelde oplossing(2): (fast-cgi)

De OAuth header kan verloren gaan bij fast-cgi. Mogelijke oplossing (behalve deactivering van de fast-cgi) :

http://stackoverflow.com/questions/17018586/apache-2-4-php-fpm-and-authorization-headers
https://httpd.apache.org/docs/2.4/en/mod/core.html#cgipassauth


2) Foutmelding: Statuscode 404 (site niet gevonden)

Voorgestelde oplossing(1): (apache server)

De Magento API antwoordt altijd met 404 (site not found).

Door het mogelijk ontbreken van omleidingsinstellingen, is het noodzakelijk om de instelling 'AllowOverride All'  in apache-configuratie (/etc/apache2/apache2.conf) in te stellen.

<Directory /var/www/html/magento/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>


Voorgestelde oplossing(2): (nginx server)

Hier moeten ook omleidingen voor de API worden geconfigureerd

location /api {

rewrite ^/api/rest /api.php?type=rest last;

rewrite ^/api/v2_soap /api.php?type=v2_soap last;

rewrite ^/api/soap /api.php?type=soap last;

}


3) Foutmelding: 404 voor getToken (baseURL/oauth/initialize)


Soms kunt u aan de hand van een foutmelding zien: "Request-URI too long" in het antwoord van de shop.

Voorgestelde oplossing: Mogelijk ontbreekt de shoptoevoeging in de BaseURL (d.w.z. de eerste URL in de toegangsgegevens).

U kunt dit controleren door naar de shop te gaan en een product te kiezen. Als de URL verandert, is er dan een soort "subdomein" toegevoegd?

b.v. test.nl/nl/productxyz

Dan is dit de shop add-on, die ook aan de BaseUrl gekoppeld moet worden, (dus niet test.nl maar test.nl/en)

http://jmsinfor.com/projects/restinmagento/narr/tokens.html

4) Foutmelding: "Verbindingsleiding is leeg


Deze fout kan zich voordoen bij het installeren van de plug-in.

Voorgestelde oplossing: Aangezien dit een Magento probleem is, kan deze link u helpen: http://stackoverflow.com/questions/24751014/showing-error-connection-string-is-empty-in-magento

Als dit niet werkt, stuur dan de volgende informatie naar onze support:

  • Schermweergave van de foutmelding
  • Shop versie
  • Plug-in versie