Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Hoe zet ik de Magento webshop verbinding op?

1. Installatie van de plug-in

De integratie van Magento vindt u in het accountmenu van uw Newsletter2Go dashboard onder "Integraties". Download de Magento plug-in.   
Log als beheerder in op uw Magento webshop en open de Magento Connect Manager. U vindt het onder "Systeem", "Magento Connect" en dan "Magento Connect Manager".

Magento Plugin_01

Klik in het gedeelte "Direct package file upload" op "Choose file" en selecteer de Newsletter2Go plug-in. Klik op de knop Uploaden en wacht tot het installatieproces is voltooid.

Magento Plugin_02

Wanneer het installatieproces begint, moet de voortgang in de console onderaan de pagina worden weergegeven. De installatie is voltooid wanneer de console dit aangeeft:

Magento Plugin_02

2.  API-toegang instellen en OAuth-Consumer creëren
Om u met behulp van de REST API te authenticeren moet u een Consumer Token aanmaken. Ga hiervoor naar "System", dan "Web Services" en "REST-OAuth Consumers".
Klik op "Add New"' en voer een naam en het huidige admin-wachtwoord in. Klik vervolgens op "Save and Continue Edit". Kopieer de waarden van de velden Key en Secret. Zorg ervoor dat de velden "Callback URL" en "Rejected Callback URL" leeg zijn.

OAuth-Consumer erstellen

3. Aanmaken en configureren van adminrollen
In de volgende stap moeten toegangsrechten voor de Magento-REST-service worden gecreëerd.
Ga hiervoor naar "Systeem", dan "Web Services" en "REST-Roles".
  1. Klik op "Add Admin Role" in de rechterbovenhoek. Het scherm "Add new Role" moet nu verschijnen.
  2. Voer een rolnaam in (bijvoorbeeld "Administrator"). Na het opslaan moet links het tabblad "Role API resources" worden weergegeven.
  3. Navigeer naar dit tabblad, daar moet nu het bereik "Toegangsrechten" zichtbaar zijn. Selecteer "Alle" in de vervolgkeuzelijst en sla de instelling op.
4. Instellen van de bronkenmerken en toegangsvergunningen
Ga naar "Systeem", dan "Web Services" en dan "REST Attributes". Hier ziet u 3 gebruikerstypes: Admin, Klant en Gast.
Klik op "Beheerder". Selecteer in het scherm "Gebruikersbronnen" de optie "Alle" in het vervolgkeuzemenu en klik op "Opslaan".
5. Een REST-admin rol aan een bestaande admin-account toewijzen
Ga naar "Systeem", dan "Toestemmingen" en dan "Gebruikers". Klik op een bestaande beheerdersaccount. In het scherm "Bewerk gebruiker" staat links een tabblad "Rest Role". Klik en selecteer het veld van de eerder gecreëerde overgebleven rol en sla op.

Eine REST-Admin Role einem bestehenden Admin-Account zuweisen

6. Toegankelijkheid goedkeuren
Voltooi de installatie door de integratie in de Newsletter2Go software te installeren (Accountmenu en dan Integraties). Daar vindt u de shop URL, de Key en het Secret.

magento Einrichtung

Wanneer de installatie voltooid is, wordt het aangeraden om op de knop "Test access data" te klikken. Als alle informatie correct was, wordt u doorgestuurd naar een Magento pagina waar u zich na een korte tijd kunt authenticeren. Deze stap wordt overgeslagen als u bij de installatie al bij Magento bent ingelogd.
Klik op de knop "Autoriseren" om de integratie instelling te voltooien.
U heeft nu succesvol uw Magento integratie aan uw Newsletter2Go account gekoppeld. Gefeliciteerd!