Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Waarom wordt mijn nieuwsbrief niet correct weergegeven in de testmail?

Bij e-mailmarketing wordt de weergave van de mailing met name beïnvloed door de gebruikte e-mailclient, bijvoorbeeld Outlook. Een 100% uniforme presentatie is daarom niet mogelijk.

Met onze software worden nieuwsbrief op een bepaalde manier gecodeerd. De e-mailclient van de ontvanger gebruikt deze gegevens vervolgens om het bericht te decoderen en het scherm te ontwikkelen. Het is niet mogelijk om invloed uit te oefenen op welke gegevens worden ontcijferd en hoe ze weergeven worden.

Vooral bij de e-mailclient Outlook (eigenlijk ook bij de nieuwere versies van Outlook) zijn er altijd problemen met de weergave, omdat Outlook een speciale codering gebruikt en de gegevens dienovereenkomstig decodeert. Het meest voorkomende probleem is de opmaak van afbeeldingen. U kunt met Newsletter2Go de hoogte, breedte, binnen- en buitenafstand in de editor aanpassen.

1. Desktop instellingen
Het formaat van de afbeeldingen moet altijd in pixels (px) worden ingesteld. Sommige e-mailclients interpreteren de waarde in procenten (%) op basis van de oorspronkelijke beeldgrootte, waardoor de weergave van de bouwstenen wordt vervormd. Een veelvoorkomend voorbeeld is e-mailclient Outlook.2. Responsive instellingen (mobiel)
Het formaat van de afbeeldingen moet altijd in procenten (%) worden ingesteld. Alleen zo kan het formaat van het apparaat aan de breedte van het display van de smartphone worden aangepast, zodat het er optisch correct uitziet. Na het aanpassen van de beeldbouwstenen moet de nieuwsbrief wederom correct in de testmail worden weergegeven.


Als het probleem toch blijft bestaan, stuur dan een screenshot van de onjuiste weergave in uw e-mailclient naar support@newsletter2go.com. Geef ook het client type en het versienummer aan.