Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Wat is de functie van de afzonderlijke bouwstenen?

In de editor heeft u de mogelijkheid om verschillende bouwstenen te selecteren en met elkaar te combineren. Links onder het tabblad "Navigator" vindt u een lijst met alle geselecteerde blokken.

  • "Body" staat voor de achtergrond en is de algemene bouwsteen van de gehele nieuwsbrief. Als u deze selecteert, kunt u alle basisinstellingen definiëren.
  • "Content" beschrijft de totale bouwsteen voor het zichtbare deel van de nieuwsbrief. Het is erg belangrijk dat deze module aanwezig is, anders kunnen de e-mailclients geen afbeeldingen, teksten, enzovoort als zodanig herkennen.
  • Daarnaast wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen afbeelding- (img) en tekstbouwstenen.

Elke bouwsteen bestaat op zijn beurt uit eigen innerlijke elementen, die zorgen voor de juiste plaatsing en toewijzing van de elementen. Deze framemodules worden dan "kolom" of "rij" genoemd.

Een voorbeeld:

Het blok "3 kolommen" geeft de gehele inhoud aan (d.w.z. het vormt het buitenframe). Dit frame helpt u om de module correct te positioneren ten opzichte van de volledige nieuwsbrief.


De volgende stap wordt gevolgd door de drie kolommen "Linkerkolom, middelste kolom en rechterkolom". Deze kolommen bevatten op hun beurt alleen de elementen die daadwerkelijk zichtbaar zijn (d.w.z. de afbeelding en tekst). De bouwsteen "Kolom" helpen u om de inhoud in het frame te positioneren en in de gewenste verhouding ten opzichte van elkaar weer te geven. Als u de betreffende bouwsteen kiest, kunt u onder "Instellingen" de verdeling individueel aanpassen. Dus hier in plaats van drie keer 33%, kunt u ook ook bijvoorbeeld voor een verdeling van 20%, 30%, 50% kiezen.

Alle bouwstenen vormen op deze manier één geheel, wat van belang is voor de juiste presentatie van de nieuwsbrief in verschillende e-mailcliënten.