Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Welke lettertypen en -grootten worden aanbevolen?

Om een uniform lettertype te garanderen moet u niet teveel verschillende lettertypen en lettergroottes te gebruiken. We raden het gebruik van maximaal drie verschillende lettergroottes voor teksttypen, zoals koppen, hoofdtekst en voettekst, aan. In een goede lay-out hoeft u slechts één lettertype te gebruiken.

Om de leesbaarheid te optimaliseren wordt een minimale lettergrootte van 11 punten aangeraden.

Net als bij het kleurenschema geldt ook hier: gebruik een gekleurd, vet of groot lettertype alleen wanneer u klanten op bijzonder belangrijke inhoud attent wilt maken.