Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Wat is een A/B-splittest?

Een A/B-mailing biedt de mogelijkheid om bij meerdere nieuwsbrief varianten de inhoud, onderwerpregel en afzender geautomatiseerd te testen. Op deze manier kunt u bepalen wat de beste variant van uw nieuwsbrief is.

U kunt zowel verschillende varianten van één variabele, zoals het onderwerp, evenals verschillende variabelen tegelijkertijd instellen. In het laatste geval kunt u bijvoorbeeld het onderwerp en de naam van de afzender testen.

Tot 9 verschillende combinaties zijn per test zijn mogelijk. Zo kunt u in uw nieuwsbrieven 9 varianten elk A/B testen.

Elke versie wordt naar een groep verzonden waarvan u zelf de  grootte opgeeft.

De selectie van ontvangers wordt steekproefsgewijs uitgevoerd om de geldigheid van de A/B-test te vergroten.

Ook kunt u de periode tussen de test en de werkelijke verzending van de definitieve nieuwsbrief zelf instellen.

Binnen deze periode worden gegevens verzameld, zoals de openratio, waarmee de uiteindelijke winnende variant wordt gekozen.

Om voldoende gegevens te kunnen verzamelen moet idealiter ten minste 24 uur tussen de A/B-test verzending en de verzending van de winnende variant zitten.

Wanneer de testperiode voorbij is selecteert ons systeem automatisch de winnaar en stuurt deze naar de andere groep geselecteerde ontvangers.