Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Kunnen meerdere adresboeken aan een aanmeldformulier worden gekoppeld?

Bij het aanmaken van een aanmeldformulier kunt u direct in de eerste stap vastleggen aan welk adresboek het formulier gekoppeld moet worden of aan welk adresboek de ontvangers toegewezen moeten worden.

In deze stap kunt u ook meerdere adresboeken selecteren.


Door het selecteren van het adresboek heeft u toegang tot de eerder aangemaakte double opt-in mailing, die u hier selecteert.

Als u meerdere adresboeken heeft geselecteerd, moet u nu "Adresboekselectie" in stap 2 activeren. Hier kunt u de selectie vrij laten kiezen, voorgeselecteerd of verborgen laten weergeven, zodat reeds gedefinieerd is welk adresboek gebruikt wordt.


Zo kunt u uw klanten diverse welkomstmailings sturen. Als het adresboek is geselecteerd, ontvangt de klant na bevestiging van de activeringslink de welkomstmailing die in het adresboek is aangemaakt.