Kunnen verplichte velden in het aanmeldformulier worden gedefinieerd?

U kunt bij het maken van het aanmeldformulier de verplichte velden definiëren door in stap twee tijdens het maken van de formulier de checkbox voor verplicht veld te markeren.

In principe hoeft alleen het veld e-mailadres als verplicht veld aangegeven te worden.