Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Worden afgemelde adressen en bounces tijdens het importeren overschreven?

Nee. U kunt de volledige lijst inclusief afgemelde adressen eenvoudig opnieuw importeren.

Bij het importeren van ontvangers worden alle gegevens automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt. Afmeldingen en bounces worden herkend en niet overschreven, waardoor de status van afgemelde ontvangers niet ongedaan gemaakt wordt.