Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Hoe vaak worden soft bounce e-mailadressen gecontacteerd totdat ze definitief op inactief worden gezet?

Ontvangers worden op inactief gezet nadat ze drie keer de soft bounce status hebben ontvangen.

Wanneer ik naar alle gebouncte ontvangers zoek, zijn er nog een paar actieve ontvangers die niet gemarkeerd als gebounced zijn. Worden er e-mails naar deze ontvangers verzonden?