Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Waarom worden sommige e-mailadressen als foutief bestempeld, zelfs wanneer het draait om echte e-mailadressen?

Zorg ervoor dat de e-mailadressen over de juiste syntaxis beschikken, bijvoorbeeld: support@newsletter2go.nl.

Met name in Excel-bestanden gebeurt het soms dat er een spatie of gelijkwaardig teken nodig is aan het begin of einde van de cel en zodoende de syntaxis van het e-mailadres als ongeldig wordt bestempeld.