Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Waar komen de ontvangers vandaan?

Bij Newsletter2Go kunt u om juridische redenen geen e-mailadressen kopen of huren.

U moet uw eigen adressenbestand meenemen en kunt deze dan in uw Newsletter2Go account importeren. Deze gegevens zullen uiteraard nooit aan derden worden doorgegeven of verkocht en zijn ook beschermd tegen de ongeoorloofde toegang van derden.

Een overzicht van het ontvangersbeheer ziet u in de onderstaande video.

Meer video's vindt u op ons  YouTube kanaal.