Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Worden afgemelde adressen en bounces overschreven tijdens de import?

 Nee. Ongeacht het type invoer worden de gegevens van de ontvanger automatisch met elkaar in overeenstemming gebracht.

  •     Afmeldingen en bounces worden herkend en niet overschreven. Ze blijven inactief.
  •     Nieuwe ontvangers worden toegevoegd en bestaande contacten worden standaard bijgewerkt.