Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Wat is een adresboek?

Met het afzonderlijke adresboekbeheer van Newsletter2Go organiseert u effectief en eenvoudig al uw ontvangers. U kunt in uw account zoveel adresboeken beheren en aanmaken als u wenst en hierin een onbeperkt aantal ontvangers opslaan. Deze adresboeken kunnen vervolgens afzonderlijk van elkaar beheerd worden. Dit betekent dat ontvangers in meerdere adresboeken kunnen worden ingedeeld en individueel beheerd kunnen worden. Wanneer een contactpersoon bij meerdere afzonderlijke adresboeken is aangemeld en zich voor een adresboek afmeldt, blijft deze in het andere adresboek vermeldt.