Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.

Wat is de gemiddelde openratio?

De gemiddelde openratio weergeeft het totale aantal openingen in verhouding tot het totale aantal unieke openingen.

Het resultaat toont dus hoe vaak de e-mail werd geopend door de gemiddelde individuele ontvanger.
Voorbeeld: Bij een e-mailcampagne met tien e-mails openen vier ontvangers de e-mail, waarvan twee ontvangers dezelfde e-mail twee keer openen. Zodoende bedraagt de gemiddelde openratio 6/4 = 1,5.