Wat is de gemiddelde openratio?

De gemiddelde openratio weergeeft het totale aantal openingen in verhouding tot het totale aantal unieke openingen.

Het resultaat toont dus hoe vaak de e-mail werd geopend door de gemiddelde individuele ontvanger.
Voorbeeld: Bij een e-mailcampagne met tien e-mails openen vier ontvangers de e-mail, waarvan twee ontvangers dezelfde e-mail twee keer openen. Zodoende bedraagt de gemiddelde openratio 6/4 = 1,5.